Standardkontrakt for uavhengig kontroll – NS 8404

NS 8404 skal bidra til å skape ryddige kontraktsvilkår for oppdrag om uavhengig kontroll etter reglene i plan- og bygningsloven.

NS 8404 Alminnelige kontraktsbestemmelser for uavhengige kontrolloppdrag skal brukes i kontraktsforhold mellom oppdragsgiver og arkitekt, rådgivende ingeniør eller annen fagkyndig om uavhengige kontrolloppdrag innenfor bygg og anlegg.

I standarden er det lagt opp til at den skal kunne brukes både for honorar etter medgått tid, fast pris, eller en kombinasjon av disse vederlagsformatene.

Byggblankett 8404

Sammen med NS 8404 er det også laget et eget utfyllingsdokument, Byggblankett 8404, som kan brukes ved inngåelsen av kontrakter etter NS 8404.

Aktuell standardsamling

Juridiske standarder for bygg og anlegg er en praktisk standardsamling som er et av våre mest populære produkter. Samlingen inneholder et utvalg nyttige standarder og byggblanketter (trykket utgave) for bygg og anlegg.

NS 8404

Se alle produkter

Byggblanketter tilknyttet NS 8404

Se alle produkter