Totalentreprise NS 8407 og totalunderentreprise NS 8417

Standardkontraktene for totalentreprise og totalunderentreprise.

Totalentreprise

NS 8407 skal brukes i kontrakter der totalentreprenøren påtar seg hele eller vesentlige deler av prosjekteringen og utførelsen av et bygg- eller anleggsarbeid for byggherren.

For totalentreprise gjelder følgende dokumenter:

  • NS 8407 Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser
  • Byggblankett 8407 A Formular for kontrakt om totalentrepriser
  • Byggblankett 8407 B Formular for totalentreprenørens sikkerhetsstillelse i utførelsestiden og i reklamasjonstiden
  • Byggblankett 8407 C Formular for byggherrens sikkerhetsstillelse i totalentrepriseforhold

Totalunderentreprise

NS 8417 inneholder kontraktsbestemmelser som skal brukes i kontrakter der totalunderentreprenøren påtar seg hele eller vesentlige deler av prosjekteringen og utførelsen av en del av et bygg- eller anleggsarbeid, som totalentreprenøren har påtatt seg overfor byggherren eller en annen entreprenør.

For totalunderentreprise gjelder følgende dokumenter:

  • NS 8417 Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalunderentrepriser
  • Byggblankett 8417 A Formular for kontrakt om totalunderentrepriser
  • Byggblankett 8417 B Formular for totalunderentreprenørens sikkerhetsstillelse i utførelsestiden og i reklamasjonstiden
  • Byggblankett 8417 C Formular for totalentreprenørens sikkerhetsstillelse i totalunderentrepriseforhold

NS 8407 og NS 8417 ble utarbeidet av komiteer som har bestått av medlemmer fra de sentrale organisasjonene og virksomhetene innenfor bygge- og anleggsnæringen i Norge.

Aktuell standardsamling

Juridiske standarder for bygg og anlegg er en praktisk standardsamling som er et av våre mest populære produkter. Samlingen inneholder et utvalg nyttige standarder og byggblanketter (trykket utgave) for bygg og anlegg.

NS 8407

Se alle produkter

Byggblanketter tilknyttet NS 8407

Se alle produkter

NS 8417

Se alle produkter

Byggblanketter tilknyttet NS 8417

Se alle produkter

Kurs i juridiske kontraktsstandarder

Vi tilbyr kurs i flere av de juridiske kontraktsstandardene, som NS 8405, NS 8406, NS 8407, NS 8401, NS 8402 og flere. På kursene får du en innføring i standardene, hvordan de er bygget opp og hvordan de skal brukes.

Se vårt kurstilbud